W ramach konkursu „Ścieżki Kopernika” powołane zostaną konsorcja, w skład których wchodzić będą jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki. Naukowcy wraz z popularyzatorami nauki będą realizować niekonwencjonalne, oryginalne i zaskakujące programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego jednostek naukowych: laboratoriów aparatury naukowej, zbiorów bibliotecznych i eksponatów naukowych. Młodzież będzie włączona np. do gromadzenia danych, obserwacji badawczych i opracowywania części projektów naukowych.
 
Budżet konkursu to 3,2 mln zł. Sfinansowanych zostanie 16 projektów popularyzujących naukę. Koszt realizacji jednego projektu szacuje się na ok. 200 tys. zł, a czas jego trwania przewidywany jest do końca 2014 roku.
 
Komunikat minsiterstwa
 
Więcej informacji na stronie ministerstwa nauki