Jak podkreślają jej organizatorzy, wyjątkowo aktywny udział w akcji wzięli młodzi adwokaci i aplikanci.
Naczelna Rada Adwokacka w minioną sobotę podczas zebrania plenarnego w Płocku zapoznała się z wynikami ogólnopolskiej ankiety nt. strategii dla adwokatury.
Na ankietę odpowiedziało 8622 adwokatów i aplikantów adwokackich, a najliczniej reprezentowani byli adwokaci młodzi stażem. Zdecydowana większość opowiedziała się przeciwko połączeniu samorządu adwokackiego z samorządem radców prawnych, wskazując na różnice prawno-ustrojowej pozycji obu samorządów oraz odmienność historii i tradycji. Adwokaci jednak nie czują się zagrożeni rosnącą liczbą radców prawnych
Więcej>>>