Jak pisze Fundacja, problem prawny dotyczy sytuacji, gdy osoby te nie posiadają oceny z przedmiotu wymaganego w toku rekrutacji i chcą tę ocenę zdobyć.

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę mają prawo przystąpić do tego egzaminu z nowych, wybranych przez siebie przedmiotów zgodnie z przepisami, jakie obowiązują w roku powtórnego zdawania egzaminu. Jednak w przypadku tej osoby zarówno Okręgowa jak i Centralna Komisja Egzaminacyjna uznały, że te przepisy ustawy nie odnoszą się do osób posiadających dyplom IB. Więcej>>