Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna do 30 września 2014 r. stypendium rektora mógł otrzymać student co najmniej drugiego roku, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen ze studiów lub posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. To się jednak zmieniło.


Zobacz też: Stypendium naukowe dla studenta I roku 

Zgodnie z obowiązującymi od 1 października 2014 r. przepisami studenci pierwszego roku w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiad międzynarodowych albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim wymienionych w ustawie o systemie oświaty, mogą się ubiegać o stypendium rektora.


Więcej przeczytasz w serwisie Dziennik Gazeta Prawna>>>