Zapraszamy na otwartą konferencję „Marketing i public relations w zawodach prawniczych i administracyjnych”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego przy ul Świeradowskiej 43 w Warszawie, w sali nr 130.  Wydarzenie to jest platformą wymiany myśli zarówno dla prawników, pracowników administracji, jak i doradców ds. marketingu oraz public relations. Prelekcje dotyczyć będą m.in. przygotowania adwokata do procesu na tle amerykańskich i polskich doświadczeń sądowych, litigation PR, nowych technologii w zawodach prawniczych, budowania wizerunku za pomocą głosu, etycznych ograniczeń marketingu w zawodach zaufania publicznego, blogosfery, nowych wyzwań stojących przed urzędami w Polsce, współpracy prokuratury z mediami.
 
Czas trwania konferencji: 10:00 – 16:30
 
Prelegenci:
Wojciech Bergier - adwokat, Julita Dąbrowska -  Akademia Leona Koźmińskiego, Kalitero PR, Adam Łaszyn - Alert Media Communications, Magdalena Goławska - logopeda medialny, trener,  Mateusz Martyniuk - Prokuratura Generalna,  dr Ewelina Mitręga - radca prawny, dr Mira Poręba - Uczelnia Łazarskiego, Espresso Communications,  dr Paweł Skuczyński - Uniwersytet Warszawski, dr Urszula Widelska - Politechnika Białostocka.
 
Partnerem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.