Podczas konferencji poruszane zostaną następujące zagadnienia związane z terytoriami spornymi: geneza sporów, działania podejmowane przez strony tych sporów, obecny status spornych obszarów i wysuwanych wobec nich roszczeń poszczególnych stron, ale także potencjalnych sposobów rozwiązania spornych kwestii i ewentualnych punktów zapalnych, w których do takich sporów dojść może.

Miejsce konferencji to Aula Niebieska na wydziale prawa łódzkiego uniwersytetu. Rozpocznie się ona w czwartek 18 kwietnia o godzinie 10. 
 
Wydawnictwo Wolters Kluwer objęło patronat nad konferencją.