Między innymi o tym będą dyskutować uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Literatura w granicach prawa”, jaka w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godzinie 11 w auli wydziału.

Organizują ją Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu przy Instytucie Filologii Polskiej oraz Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL.

Konferencja ma charakter otwarty – mogą w niej wziąć udział wszyscy zainteresowani.

 Na podstawie: informacji prasowej uczelni