Sędzia Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim Cecylia R. usłyszała zarzuty nie złożenia uzasadnień do wyroków skierowane przeciwko niej od rzecznika dyscyplinarnego. Chodziło o 23 przypadki opóźnień, które wynosiły od jednego do 4 miesięcy. Rzecznik uznał, że sędzia Cecylia R. naruszyła art. 6 kpc,art. 329 kpc a także par. 12 zasad etyki sędziego. Według procedury cywilnej "sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy".
Sędzia tłumaczyła się złym staniem zdrowia ( miała kilka zwolnień lekarskich), a także dużym obciążeniem pracą.

Rzecznik: uzasadnienie to nie kara
Sąd I instancji uniewinnił Cecylię R. od stawianych jej zarzutów. Stwierdził bowiem, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa.
Rzecznik dyscyplinarny nie ustępował i złożył apelację do Sądu Najwyższego. Wnosił o uchylenie wyroku i ukaranie sędzi. Różnorodność "załatwianych spraw" przez sędziego  nie może być powodem opóźnień. - Uzasadnienie orzeczenia to nie jest kara dla sędziego ani żadna praca dodatkowa - powiedział z-ca rzecznika sędzia Jerzy Kozaczuk przed Sądem Najwyższym.

Praca pod siły
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 19 kwietnia br. utrzymał wyrok I instancji w mocy. - Wprawdzie SN nie lubi sędziów nie piszących w terminie uzasadnień, ale 14 dni na ich napisanie to termin dość krótki, zwłaszcza przy obciążeniach sędziów rejonowych - powiedział sędzia Stanisław Zabłocki. - Naruszenie przez obwinioną art. 329 kpc - to zarzut słuszny, jednak naruszenie nie było zawinione. Nie można wymagać od sędziego, aby pracował ponad siły - podkreślił sędzia Zabłocki. - Trzysta uzasadnień w miesiącu to przekracza możliwości techniczne i fizyczne człowieka. Sędzia R. wyznaczała sobie wiele spraw, z których nie zdążyła się wywiązać. Gdyby tak nie pracowała, to byłoby opóźnień - dodał SN
Podkreślił także, że opóźnienie uzasadnienia od 2 tygodni do miesiąca nie jest rażącym naruszeniem terminów kodeksowych.

Sygnatura akt SNO 3/16, wyrok z 19 kwietnia 2016 r.
 

Dowiedz się więcej z książki
Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł