Z inicjatywą wyszedł rząd. "Lech Kaczyński bardzo przyczynił się do propagowania idei Szkoły, zwłaszcza u jej początków. Towarzyszyło mu przekonanie, że wychowankowie Szkoły to ogromny kapitał, ludzie, urzędnicza elita, bez której budowa profesjonalnego państwa polskiego i reforma administracji publicznej, tak potrzebna w pierwszych latach transformacji ustrojowej, nie będą możliwe, a już na pewno nie tak efektywne." - uzasadniali autorzy. Podczas prac parlamentarnych zwracano uwagę, że taki dobór patrona może zrodzić wątpliwości co do apolityczności placówki i kształconych przez nią kadr. "Kandydatura Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego na patrona Szkoły, będącej czołową instytucją przygotowującą wysoko wyspecjalizowane kadry dla polskiej administracji, spotkała się z szeroką akceptacją władz Szkoły" - tłumaczyli wnioskodawcy. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1807) wejdzie w życie 19 listopada 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów