- Co więcej, dofinansowanie otrzymają też najlepsze kierunki studiów (zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych), które zdobędą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej - powiedziała minister w wywiadzie dla "Rzeczpopsolitej".
Kudrycka zauważa, że są takie ośrodki, dla których wyższe wymagania, weryfikacja efektów kształcenia, obiektywizm ocen, otwarta konkurencja oparta na jakości to rodzaj utrudnień. - Ale uczelnie myślące prorozwojowo nigdy nie pozwoliłyby sobie na takie stanowisko! Wyzwania demograficzne nie mogą być traktowane wyłącznie jako czynnik, który rząd i ministerstwa muszą uwzględniać w kreowaniu swojej polityki. To rzeczywistość, do której muszą się dostosować wszystkie podmioty. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach nad reformą szeroko uwzględniło prognozy demograficzne. W efekcie skonstruowaliśmy wiele mechanizmów ułatwiających procesy konsolidacji, restrukturyzacji czy nowego definiowania strategicznych zadań, ale także gwarantujących ciągłość edukacji wszystkim studentom - powiedziała Barbara Kudrycka.

Źródło: Rzeczpospolita 19.04.2012.