Chodzi o ustawy: o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych, nad którymi pracuje rząd. Wątpliwości KRK budzi m.in. obniżenie wysokości kosztów komorniczych oraz zmiana statusu prawnopodatkowego komornika.
"Rozwiązania przyjęte w opublikowanych projektach prowadzą do całkowitego załamania egzekucji, uniemożliwiając sądowym organom egzekucyjnymi realizację jakichkolwiek ustawowych obowiązków." - podkreślają komornicy w liście do premier Beaty Szydło. "Już samo obniżenie opłat komorniczych spowoduje ograniczenie przychodów kancelarii od 30% do nawet 80 proc. Degresywne wynagrodzenie prowizyjne oznacza konieczność odprowadzenia do Skarbu Państwa od 1 proc. do 40 proc. Wliczenie podatku VAT do wynagrodzenia prowizyjnego oznacza obniżenie przychodów o kolejne 19 proc. Według obliczeń Krajowej Rady Komorniczej zdecydowana większość kancelarii będzie ponosić straty, co doprowadzi do ich likwidacji. Pracę może stracić ok. 1600 komorników, 1800 asesorów, 700 aplikantów i 11.000 pracowników kancelarii."- podkreśla Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek. Prosi także premier Beatę Szydło o spotkanie w celu omówienia wątpliwości dotyczących nowych przepisów.

Lexoteka - potrzebne podręczniki w jednym miejscu>>