Udział w konkursie to wspaniały początek kariery akademickiej. Najlepsi młodzi uczeni Europy mają okazję zdobyć prestiżowe nagrody i zaproszenia na staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje polskie eliminacje z ramienia Komisji Europejskiej od 1995 roku. Polacy zdobyli od tego czasu aż 22 nagrody główne i wiele dodatkowych. Laureaci konkursu to dziś wyróżniający się studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi.

Do udziału w konkursie są zaproszeni wybitni młodzi naukowcy: matematycy, informatycy, przyrodnicy, konstruktorzy, ekonomiści i socjolodzy, w wieku do 21 roku życia.

Międzynarodowe Jury ocenia projekty według następujących kryteriów:

- oryginalność i twórczy wkład przy wyborze i sposobie rozwiązania problemu;
- umiejętności, rzetelność i pełność w zaprojektowaniu i realizacji badań;                                                                                                  - umiejętność przejścia od koncepcji do wniosków;
- trafność argumentacji i jasność przy interpretacji wyników;
- jakość pisemnej prezentacji;
- umiejętność prezentacji i dyskusji nad pracą z jurorami.

Nagrody główne:
    Trzy nagrody pierwsze o wartości 7 tys. euro każda.
    Trzy nagrody drugie o wartości 5 tys. euro każda.
    Trzy nagrody trzecie o wartości 3,5 tys. euro każda.
 

Termin zgłoszeń upływa 31 października 2013 r.

Dodatkowe informacje dostępne na stronach EUCYS.