Organizatorzy II Konferencji Naukowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku zapraszają aplikantów adwokackich, studentów, doktorantów oraz absolwentów prawa, którzy nie ukończyli 35 lat, do udziału w konkursie na najlepsze wystąpienie konferencyjne dotyczące zagadnień prawa transportowego.

Zadaniem konkursowym jest napisanie abstraktu wystąpienia konferencyjnego na temat prawa transportowego. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do udziału i wystąpienia w charakterze prelegenta podczas jednego z paneli konferencji „Prawo transportowe: Morze, Ląd, Powietrze”, która odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.  
Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzeja Zwary.

Organizatorzy konkursu informują, że abstrakt wystąpienia należy nadesłać do dnia 30 września 2016 roku na adres konferencjapia@gmail.com w formacie PDF.

Do abstraktu wystąpienia należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

Regulamin i karta zgłoszeniowa>>