Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 roku.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020.

Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:

  1. zarządzania instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;

  2. efektywności działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;

  3. działalności instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;

  4. społecznego wizerunku instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;

  5. ekonomicznej analizy prawa.

Nagrodami w konkursie są:

  1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;

  2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;

  3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Więcej: ms.gov.pl