Odpowiedzi należy udzielić w formie eseju, na wysłanie którego uczestnicy konkursu mają czas do 16 maja. Jest  to już czwarta edycja konkursu na esej dotyczący zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. W konkursie mogą wziąć udział studenci prawa oraz studenci kierunku administracja od trzeciego roku studiów jednolitych oraz od pierwszego roku studiów drugiego stopnia.

Nagrodami w konkursie jest sprzęt elektroniczny, przydatny studentom w czasie zdobywania wiedzy, tj. tablet PC, czytnik e-booków oraz notatnik cyfrowy. Ponadto, dla laureatów konkursu przewidziane zostały nagrody specjalne w postaci praktyk w biurze GIODO. Zgłoszenia prac na konkurs przyjmowane są do 16 maja.
 
Prace będą oceniane przez specjalistów z biura GIODO oraz kancelarii prawnej PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k., partnera merytorycznego konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 maja br. Szczegółowe zasady udziału w konkursie zamieszczone zostały w jego regulaminie. Jest on dostępny na stronie GIODO>>>