Konferencja będzie kolejną okazją do konfrontacji poglądów środowisk naukowych, fachowców i praktyków z obszaru finansów i rachunkowości oraz przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych. 

Przedmiotem dyskusji będą – w szczególności –zagadnienia z zakresu: sprawozdawczości finansowej; rachunkowości i rewizji finansowej; audytu wewnętrznego; finansów przedsiębiorstw; zarządzania ryzykiem; funkcjonowania podmiotów gospodarczych i jednostek sektora finansów publicznych; gospodarki finansowej w regionie i prawa gospodarczego.
 
Obradom przewodniczyć będą uznani przedstawiciele świata nauki, w tym prof. dr hab. Jerzy Osiatyński oraz prof. dr hab. Stanisław Owsiak. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród uczestników konferencji nie zabraknie przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Więcej na stronie uczelni 
 
Wydawnictwo Wolters Kluwer jest patronem medialnym wydarzenia.