Konferencja odbędzie się 17 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i jest adresowana do studentów oraz doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski.
 Tematyka niniejszej konferencji obejmuje m.in. problematykę przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej i ekonomicznej w rodzinie, mechanizmy zachowania ofiary, wybrane przestępstwa związane z zagadnieniem przemocy w rodzinie, wpływ rozmaitych patologii społecznych na to zjawisko, postępowanie wobec oprawców, a także prawa ofiar przemocy w rodzinie.
Więcej informacji można odnaleźć na stronie SKNP UMCS: http://sknp.umcs.pl/?p=2099 oraz na facebooku: https://www.facebook.com/events/669783293193598/

Rusza program Ambasadorski Wolters Kluwer>>