Ceremonia objęła również powitanie stypendystów amerykańskich, którzy w nadchodzącym roku rozpoczynają w Polsce studia i staże naukowe.
Jak poinformowano, program stypendiów dla Polaków w kategoriach Fulbright Senior Award, Scholar-in-Residence Award, Junior Advanced Research Award, Graduate Student Award, Slavic Studies Award oraz Self-Placed Graduate Student Award ukończyło w tym roku 21 polskich stypendystów. Zaś grupa 40 amerykańskich studentów i naukowców skorzystała ze stypendiów oferowanych w ramach U.S. Students Award, U.S. Scholars Award (Lecturers/Researchers), U.S. Specialist Award oraz U.S. English Teaching Assistants Award.
Z polskiego Programu Fulbrighta, który oferuje wymianę akademicką pomiędzy Polską i USA, w ciągu 56 lat jego funkcjonowania skorzystało ponad 2500 Polaków oraz 1600 Amerykanów.
W uroczystości wzięli udział m.in. członkowie Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz przedstawiciele polskich uczelni, przyjaciele i absolwenci Programu. Podsekretarz stanu w MNiSW, prof. Włodzisław Duch w wystąpieniu podkreślił wkład absolwentów Fulbrighta w rozwój Polski w ostatnim ćwierćwieczu oraz znaczenie coraz bardziej intensywnej współpracy z amerykańskimi partnerami w ramach m.in. Programu Top 500 Innovators, czy też nowej inicjatywy, programu stypendialnego „Studia dla Wybitnych”.

Polecamy:  II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>