Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, niektóre rady miast ograniczają te prawa i wprowadzają dodatkowe warunki, np. zastrzegają, że z ulg mogą korzystać studenci, ale tylko do ukończenia 26. roku życia. Taki zapis widniał jeszcze do niedawna w regulaminie przejazdów w Świnoujściu czy Słupsku. Te miasta wprowadziły dla studentów ograniczenie wiekowe w korzystaniu z uprawnień.

W konsekwencji starsi studenci otrzymali mandaty za jazdę bez ważnego biletu. Po interwencji PSRP, rady te podjęły uchwały, które zniosły niezgodne z przepisami zapisy. W tych miastach prawo do tańszych przejazdów przysługuje już wszystkim kształcącym się w szkołach wyższych (bez względu na wiek) na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Anulowały również nałożone na studentów kary.

Jednak, że do RPS napływają kolejne informacje dotyczące łamania prawa przez gminy. Dotyczy to m.in. Jarosławia. Trwa ogólnopolska kontrola regulaminów.

Urszula Mirowska-Łoskot