Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło potrzebę liberalizacji przepisów dotyczących egzaminów komorniczych - dotychczas matka, która musi karmić dziecko co kilka godzin, mogła opuścić w tym celu salę, jeżeli uzyskała zgodę komisji. Egzaminatorzy nie mieli jednak możliwości wydłużenia jej czasu na rozwiązanie zadań.
Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. poz. 1367).
Dzięki noweli, która weszła w życie 26 września, zdające mają prawo do dwóch półgodzinnych przerw na karmienie dziecka (w przypadku gdy chodzi o więcej niż jedno dziecko - dwóch 45 minutowych). Do skorzystania z uprawnienia konieczne jest dołączenie zaświadczenia lekarskiego do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
Egzamin komorniczy, który odbywa się w dniach 3-4 marca 2016 r., jest pierwszym po wprowadzeniu nowych zasad.

Wyznaczono terminy egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2016 r.>>

Dowiedz się więcej z książki
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł