Konkurs odzielony został na dziedziny, którym patronują współpracujące ze stowarzyszeniem firmy. Trzyetapowa formuła konkursu pozwala na wyłonienie najlepszych studentów, specjalistów z danych dziedzin którzy w ramach nagrody głównej otrzymają szansę odbycia praktyki w firmie będącej patronem danej dziedziny.  

Pierwszy etap konkursu to test on-line, składający się z 10 pytań. Do testu może przystąpić każdy, kto w dniach od 8 do 25 marca zarejestruje się na stronie www.karierosfera.pl oraz wypełni kwestionariusz.
 
Kolejny etap odbędzie się 9 kwietnia w 13 największych ośrodkach akademickich w Polsce i będzie miał formę pisemnego testu, złożonego z 50 pytań.
 
Trzeci etap będzie miał miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 19 kwietnia . Patroni Dziedzin przygotują oraz przeprowadzą case study i na podstawie wyników wyłonią zwycięzców. Konkurs zakończy się oficjalną Galą Finałową na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.
 
 
WYDAWNICTWO WOLTERS KLUWER JEST PATRONEM MEDIALNYM WYDARZENIA