Drugi etap egzaminu odbędzie się 8 grudnia, kandydaci na sędziów i prokuratorów będą mieli 180 minut na rozwiązanie przygotowanego dla nich kazusu.

Zasady obowiązujące na egzaminie>>

W tym roku po raz pierwszy przeprowadzany jest bezpośredni nabór na aplikacje: sędziowską i prokuratorską. Pozytywny wynik z testu, będącego pierwszym etapem egzaminu, uzyskało 589 osób.

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28.03.2017 r. został zarządzony nabór na aplikację sędziowską i na aplikację prokuratorską w 2017 r. Limit na każdej z aplikacji wynosi 140 miejsc.

Wysokość stypendium aplikanta uzależniona od długości nauki>>