Minister podkreślił również jak bardzo zależy mu, by kształcenie zdalne nie obniżyło jakości prowadzonych zajęć. Jednocześnie zaznaczył, że wszystkie zajęcia praktyczne na kierunkach lekarskich muszą zostać zrealizowane w całości, ponieważ stanowią podstawę do ukończenia studiów, wydania dyplomu, jak i są dobrą okazją do zdobycia kwalifikacji zawodowych. A miejsce odbywania praktyk ma obowiązek zapewnić uczelnia – podkreślił. 

Oświadczenie takie minister wygłosił podczas telekonferencji ze studentami, w ramach której odpowiadał m.in. na ich pytania dotyczące organizacji kształcenia na uczelniach w roku akademickim 2020/2021. 

 


Jak przypomniał, możliwość przeprowadzenia zaliczeń, egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej została wprowadzona na stałe do przepisów ustawy. A w przypadku posiadania niewystarczającej infrastruktury, student powinien wystąpić do uczelni o umożliwienie skorzystania z ich zasobów – stacjonarnie bądź w filii, albo zorganizować sobie dogodne warunki do uczestnictwa w zaliczeniu w swojej miejscowości.

Uczelnie decydują, zachęty do tradycyjnych zajęć

Kilka dni wcześniej kierowany przez Wojciecha Murdzka resort poinformował, że rozporządzenie zawieszające działanie szkół wyższych i instytutów nie będzie przedłużone . - To władze uczelni będą decydować o formie ich bezpiecznego działania - stwierdził minister i zachęcał jednak uczelnie do możliwie szerokiego prowadzenia zajęć tradycyjnych.

Chodzi o przepisy obowiązujące d 12 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2, które ograniczyły funkcjonowanie uczelni - zawieszono w Polsce działalność dydaktyczną prowadzoną w siedzibach uczelni. - Nie będziemy przedłużać funkcjonowania rozporządzenia zawieszającego działanie szkół wyższych, instytutów - zapowiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Przypomniał, że obowiązujące od wiosny br. rozporządzenia ograniczały funkcjonowanie uczelni i przekierowywały je na kształcenie zdalne. - To rozporządzenie przestaje obowiązywać i od pierwszego października ograniczeń nie ma. To podkreśla olbrzymią rolę zarządzeń na poziomie szkół wyższych - stwierdził minister. Dodał, że aby ułatwić pracę władzom uczelni, jego resort w kontakcie z GIS przygotował szereg wskazań dotyczących bezpieczeństwa na uczelniach.

Więcej: Minister: Teraz uczelnie mają decydować o bezpiecznej pracy w czasie pandemii>>