Szanowni Państwo,
 
Każdy festiwal nauki, jako wspólne przedsięwzięcie środowisk uniwersyteckich we współpracy z innymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, zwraca się przede wszystkim ku światu pozauniwersyteckiemu – do uczniów szkół średnich, gimnazjalnych, a nawet podstawowych i przedszkoli. Jego głównym celem jest przedstawienie odbiorcom wyników tego wszystkiego, co w rzeczywistości szkoły wyższej określa się mianem badań naukowych.
 
Nauka na poziomie akademickim staje tu wobec wyzwania, by za pomocą przystępnych narzędzi komunikacji pozwolić młodym, a czasem bardzo młodym odbiorcom, poznać i zainteresować się tym, co stanowi przedmiot poważnych badań i poszukiwań ludzi nauki. W ten sposób stale poszerzana wiedza, jako owoc wpisanego w ludzkiego ducha dążenia do prawdy, przekracza granice uniwersyteckich bibliotek, laboratoriów i sal wykładowych, by stać się udziałem młodzieży i dzieci, którym pytania jak? i dlaczego? są szczególnie bliskie.
 
Chociaż w okresie dorastania każdego człowieka wiedza jest pokarmem codziennym i koniecznym, autentyczny rozwój każdego dokonuje się przez dorastanie wszechstronne, czyli formację integralną, gdzie nabywanej wiedzy i kształtowanym umiejętnościom towarzyszy dojrzewanie moralne i duchowe. Dopiero wtedy można mówić o mądrości jako czymś różnym od wiedzy, a co w gruncie rzeczy dotyczy tego, co w życiu najważniejsze i co pozwala człowiekowi poznać i wybrać dobro, otwierając go zarazem na wymiar nadprzyrodzony. W ten sposób każdy człowiek poznaje prawdę, której ze swojej natury stale szuka. Warto o tym przypomnieć w 25 lat po wizycie Jana Pawła II w Lublinie, gdzie wezwał on każdy uniwersytet, by służył prawdzie.
 
Lubelski Festiwal Nauki, angażujący liczne środowiska naukowe i kulturalne Lublina i Lubelszczyzny, ma ambicję być nie tylko interesującym i bogatym przekazem wiedzy, ale również uwrażliwiać młodych ludzi na potrzebę dążenia do mądrości.
 
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w IX Lubelskim Festiwalu Nauki
 
ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
 
Wydawnictwo Wolters Kluwer jest patronem tego wydarzenia.
 
Więcej informacji na stronie