Konkurs składa się z 3 etapów:

etap I polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań, które obejmują swoim zakresem całe prawo rzymskie oraz jego historię i recepcję. Studenci już na początku turnieju dobierają się w pary. 5 najlepszych par przeszło do II etapu.

II i III etap następują bezpośrednio po sobie i odbywają się w formule moot court.

W II etapie każda para otrzymuje pewien stan faktyczny- kazus, który musi rozwiązać, a następnie zaprezentować rozwiązanie w formie procesu formularnego przed pretorem.

Dwie najlepsze pary przechodzą do ścisłego finału- III etap, w którym obie pary otrzymują ten sam kazus, a następnie przedstawiają swoje rozwiązanie, prowadząc spór przed pretorem. Komisja ocenia wystąpienia i wybiera parę (zwycięzcy), która wskazała odpowiedź najbliższą właściwej. Zwycięzcy turnieju oraz osoba, która napisała najlepiej test w I etapie, biorą udział w Międzynarodowym Konkursie Prawa Rzymskiego "Prawo rzymskie a świat współczesny".

II i III etap odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW

W skład komisji wchodzą:
-prof. dr hab. Tomasz Giaro, Prodziekan WPiA UW ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej
-ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
-dr Jan Rudnicki
-mgr Mateusz Nocuń

Oskar Sula - Ambasador WK na Uniwersytecie Warszawskim