Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego - edycja III" wzorem lat ubiegłych będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli takich dyscyplin jak: prawo, administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe i dziedzin pokrewnych. Jej celem jest wielopłaszczyznowe spojrzenie na problemy i wyzwania, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza.

Doświadczenia z przeprowadzonych w 2014 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych, a także przypadające w 2015 r. wybory na urząd Prezydenta RP oraz wybory parlamentarne stanowić będą idealne tło dla rozważań nad stanem współczesnego prawa wyborczego, zarówno wśród ekspertów z zakresu teorii i praktyki wyborczej, jak również wśród doktorantów i studentów interesujących się ową tematyką.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, iż konferencja pozwoli spojrzeć wszystkim jej Uczestnikom na prawo wyborcze, jako na samodzielną i istotną dla każdego obywatela gałąź prawa, która stwarza szerokie pole do analizy i interpretacji. Konferencja ma również na celu umożliwić młodym adeptom nauki - doktorantom i studentom - krytyczną prezentację poglądów związanej z wyzwaniami i problemami, dotyczącymi prawa wyborczego.

W dotychczasowych dwóch edycjach Konferencji (I edycja - 2013, II edycja - 2014) łącznie udział wzięło blisko 600 osób z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz z wybranych ośrodków zagranicznych. Wszystkie referaty wygłoszone podczas I i II edycji przedsięwzięcia prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny, zaś dyskusje obfitowały w cenne postulaty de lege ferenda. W tym roku spodziewamy się udziału blisko 400 osób (około 40 prelegentów, 15 ekspertów oraz 340 uczestników biernych).

Tradycyjnie każdą edycję wydarzenia rozpoczyna panel ekspercki, w którym swój punkt widzenia na problematykę wyzwań współczesnego prawa wyborczego prezentują największe autorytety z zakresu prawa wyborczego. W dotychczasowych dwóch edycjach konferencji gośćmi byli przedstawiciele m.in.:, Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich a także Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

I edycja konferencji zorganizowana w marcu 2013 r. otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie dla kół naukowych odbywającym się pod patronatem MNiSW - StRuNa 2013 w kategorii "Konferencja Naukowa Roku 2013".