Spotkanie poprowadzi Adam Bodnar z Fundacji Helsińskiej. Goścmi będą: Karina Moskalenko, która jest pełnomocniczką skarżących przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Józef Pinor – senator, działacz opozycji demokratycznej w PRL i Wolfgang Templin, który był opozycjonistą w NRD a obecnie jest dyrektorem przedstawicielstwa Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce.

 
Debata jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji naukowej na temat praw kobiet w Polsce i Rosji, która odbędzie się 8 i 9 marca 2013 r. na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne na stronie.
 
Debata rozpocznie się 9 marca o godzinie 15:30 we wrocławskiej kawiarni „Literatka” (Rynek 56/57).
 
Więcej informacji na stronie portalu Facebook