"Zdaniem HFPC podstawowy problem stanowi nie tyle zachowanie władz w tej konkretnej sprawie, ile przepisy prawa krajowego, które dają podstawę do odmowy wglądu w akta i które przewidują, że decyzja może nie zawierać uzasadnienia. Zdaniem HFPC są one niezgodne z prawem Unii Europejskiej, Europejską Konwencją Praw Człowieka i Konstytucją RP. Zgodnie z tymi przepisami nawet w przypadku uznania, iż zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa, to cudzoziemiec powinien mieć pewną możliwość zapoznania się z podnoszonymi przeciwko niemu zarzutami." - podkreśla HFPC w komunikacie.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów