Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowany jest z funduszy unijnych w latach 2014-2020. Budżet konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach POWER przez cały ten okres wynosi 5 mld zł.
 
"Program POWER nakierowany jest przede wszystkim na podnoszenie jakości kształcenia. Przeznaczymy na to w najbliższych dwóch latach 2,5 mld zł. To jest naprawdę bardzo poważny zastrzyk, który trafi do polskich uczelni, ale przede wszystkim przełoży się na korzyści dla samych studentów" - powiedział w rozmowie z PAP wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
 
Wicedyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Izabela Żmudka dodała: "to jeden z naszych flagowych programów, który kierujemy do uczelni. Uczelnie realizując projekty z tego programu mogą podnosić swoje kompetencje, rozwijać swoją infrastrukturę, ale przede wszystkim bardziej dostosowywać programy nauczania do zmieniającej się rzeczywistości".
 
Minister nauki doprecyzował, że ze środków tych będzie można sfinansować powstanie nowych kierunków studiów np. prowadzonych w językach obcych. Uczelnie będą też mogły finansować szkoły doktorskie, a także podnosić jakość kształcenia. "Liczę też, że dzięki tym środkom pojawi się na uczelniach znacznie liczniejsza niż do tej pory grupa wykładowców zagranicznych" - dodał Jarosław Gowin.
 
W tym roku NCBR zaplanowało trzy inicjatywy w ramach programu POWER. "Jedną z nich będzie program do zdalnego uczenia się - Kurs na MOOC" - zapowiedziała Izabela Żmudka. W ramach pilotażu polskie uczelnie będą mogły się ubiegać o środki na opracowanie i umieszczenie kursów edukacyjnych na ogólnokrajowym portalu typu Massive Open Online Courses (MOOC). MOOC to masowy otwarty kurs online - bezpłatne interaktywne zajęcia, w których uczestniczyć może zdalnie każdy zainteresowany. Bywa, że są to nawet setki tysięcy osób. Kursy często firmowane są przez prestiżowe uczelnie.
 
NCBR uruchomi także konkurs wspierający rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji. W jego ramach dofinansowany zostanie m.in. program "Uniwersytet III Wieku", który jest kontynuacją programu zainicjowanego przez MNiSW. Wesprze także inne działania uczelni w obszarze społecznej odpowiedzialności nauki. Łączny budżet tych konkursów to ponad 400 mln zł.
 
W piątek NCBR ogłosiło wyniki konkursu w ramach drugiej ścieżki flagowego programu "Zintegrowane Programy Uczelni". Dzięki dofinansowaniu z NCBR 28 szkół wyższych z całej Polski - głównie uczelnie średniej wielkości - będzie mogło realizować projekty związane z podnoszeniem jakości swoich usług. Budżet też części etapu wyniósł 250 mln zł. W grudniu 2017 roku ogłoszono wyniki "trzeciej ścieżki" ZPU - dla największych uczelni, a w marcu ogłoszony ma być wynik etapu konkursu dla pozostałych uczelni. (PAP)