– Proszę pamiętać, że przepisy rozporządzenia, które ustanawiają wiele nowych zadań i kompetencji, wzmacniających jeszcze pozycję inspektorów ochrony danych, wymagają od kandydatów na to stanowisko wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych – zaznaczała dr Edyta Bielak-Jomaa. Podkreślała, że GIODO chce odgrywać bardzo ważną rolę w zapewnianiu tej wiedzy nie tylko poprzez warsztaty i szkolenia, takie jak to zorganizowane dla ABI ze szkół wyższych.  – Angażujemy się także choćby w funkcjonujące na wielu uczelniach w Polsce studia poświęcone tematyce ochrony danych osobowych. Natomiast współpracę z ABI (inspektorami ochrony danych) postrzegamy jako niezwykle ważną i potrzebną – podkreślała.
Dalsza część szkolenia poświęcona była omówieniu podstawowych regulacji i pojęć zawartych w unijnym rozporządzeniu. Żeby lepiej zobrazować skalę nadchodzących wyzwań, podczas każdej prezentacji eksperci z Biura GIODO porównywali wymagania i obowiązki administratorów danych oraz rolę i zadania ABI (inspektorów ochrony danych), przedstawiając je z uwzględnieniem zarówno obecnie obowiązujących przepisów, jak i unormowań zawartych w unijnym rozporządzeniu.
Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO wskazywał m.in., że rozporządzenie wprowadza pewne nowe pojęcia i definicje. - W konsekwencji na realizowane procesy przetwarzania danych osobowych nie w każdym przypadku będziemy mogli patrzeć przez pryzmat naszych dotychczasowych doświadczeń – zaznaczał.