We współpracy z Radą Europy, ELSA organizuje ogólnoeuropejski Moot Court poruszający tematykę związaną z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Konkurs polega na symulacji procedury skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: zespoły badają fikcyjny kazus i opracowują pisemne zgłoszenia dla każdej ze stron. Drużyny są oceniane na podstawie złożonych przez nie pism, następnie szesnaście najlepszych grup rywalizuje w finale w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Nagrodą dla zwycięzców jest miesięczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Runda Narodowa w Warszawie nie eliminuje nikogo z rywalizacji - wręcz przeciwnie, pozwoli drużynom przygotować się do finału, jeżeli któraś z nich nie zakwalifikuje się do niego będzie to okazja aby i tak wzięli udział w etapie ustnym.

 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie prosimy o wysyłanie CV i listów motywacyjnych na adres: vpaa@poznan.elsa.org.pl  
 
DEADLINE: 15 PAŹDZIERNIKA 2014
Pragniemy zaznaczyć, że w CV powinny się znaleźć w szczególności:
1) dotychczasowe doświadczenia w mootcourtach i innych konkursach, projektach naukowych,
2) wystąpienia na/udział w konferencjach lub innych wydarzeniach (zwłaszcza jeśli odbywały się w języku obcym)
3)publikacje
4) inne aktywności, doświadczenia, informacje, które mogłyby być przydatne w kontekście turnieju.
Serdecznie zachęcamy do udziału!
Kinga Mierzyńska