Warsztaty będą jednym z elementów II Konferencji Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która z kolei będzie częścią II Kongresu Edukacja i Rozwój.
O prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelnianym środowisku młodego, zdigitalizowanego pokolenia  mówić będzie m.in. dr Błażej Sajduk.
Jak zapowiada wykładowca, spróbuje on odpowiedzieć na pytanie, na czym polegają podstawowe różnice kolejnych generacji studentów (X, Y, Z); jak przygotować i przeprowadzić zajęcia z uwzględnieniem potrzeb młodego pokolenia studentów; jak wykorzystać potencjał studentów z młodego pokolenia.
Z kolei dr Andrzej Rozmus będzie mówił o drogach doskonalenia indywidulanego stylu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jak deklaruje, będzie próbował wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem „indywidualny styl prowadzenia zajęć”, jak można rozwijać cechy dobrego wykładowcy oraz jak można doskonalić warsztat dydaktyczny nauczyciela akademickiego.
Więcej o konferencji>>>


Andrzej Rozmus
Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego>>>