Do udziału w tegorocznej edycji egzaminu zaproszeni są także obywatele Polski, którzy interesują się  działalnością ONZ i jej agend wyspecjalizowanych oraz chętnie podejmą pracę jako funkcjonariusze ONZ.

Osoby przystępujące do egzaminu mają do wyboru jedną z następujących dziedzin: administracja, informacja publiczna, finanse, prawo oraz statystyka.

Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy z danej dziedziny, umiejętności myślenia analitycznego, pisania tekstów oraz ogólnej znajomości zagadnień z zakresu spraw międzynarodowych.

Osoba przystępująca do egzaminu musi udokumentować, że ma 32 lata lub mniej na dzień 31 grudnia 2013 r., posiada jako minimum dyplom licencjata (lub równoważny), włada biegle językiem angielskim i/lub francuskim oraz jest obywatelem państwa mającego prawo do udziału w tegorocznej edycji egzaminu konkursowego.


Aplikacje należy składać w terminie:
- od 3 czerwca do 1 sierpnia 2013 r. (do północy czasu wschodniego EST) z zakresu administracji, finansów i informacji publicznej,
- od 8 lipca do 5 września 2013 r. (do północy czasuwschodniego EST) z zakresu prawa i statystyki.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.