Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego - międzynarodowej organizacji zrzeszającej małe i średnie przedsiębiorstwa – zastanawia się, czym tak naprawdę jest dualny system kształcenia i jak rozwiązanie, które zostało już zastosowane m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Czechach może zostać wdrożone w Polsce.

Na to pytanie dr Jürgen Hogeforster (na zdjęciu) odpowie podczas II Kongresu Edukacja i Rozwój>>, który rozpocznie się w Warszawie 22 października br.
W swoim wystąpieniu nie tylko przedstawi ideę dualnego systemu szkolenia zawodowego oraz podwójnych studiów, ale również podda analizie trendy w gospodarce i konsekwencje dla kwalifikacji zawodowych. Na tej podstawie zostanie sformułowanych sześć strategii dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce. Na koniec dr Hogeforster zaprezentuje model „Fit for Future”, który wskaże, jak takie strategie można wdrożyć w Polsce przy istniejących instytucjach edukacyjnych.
Prelegent zapowiada, że na tej podstawie zostanie sformułowanych sześć strategii dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce:
1. Lepsze kształcenie i integracja młodzieży.
2. Realizowanie podwójnego szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb.
3. Rozróżnienie grup docelowych w szkolnictwie zawodowym.
4. Inwestycja w kontynuację szkolenia zawodowego.
5. Opracowanie podwójnych programów studiów.
6. Priorytet w postaci wyższego zatrudnienia wśród kobiet i osób starszych.
Więcej o możliwościach, jakie niesie ze sobą dualny system kształcenia 22-23 października na II Kongresie Edukacja i Rozwój podczas wystąpienia dr. Jürgena Hogeforstera pt. Niemieckie doświadczenia zakresie współpracy szkół, zakładów pracy>>>.

Dr Jürgen Hogeforster będzie gościem honorowym II Kongresu Edukacja i Rozwój.