W finale konkursu zostało sklasyfikowanych 59 drużyn z całego świata.
Studentka V roku prawa – Agata Kruczyk – zajęła II miejsce na świecie w kategorii „najlepszy mówca”.
W skład drużyny wchodzili: Agata Kruczyk, Bartosz Troczyński, Martyna Darczuk, Łukasz Pierwienis, Ewa Malinowska oraz Olga Stokowiec.
Trenerami drużyny byli: mgr Anita Garnuszek (Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego WPiA UW, Łaszczuk i Wspólnicy), mgr Michał König (Kochański Zięba i Partnerzy) oraz mgr Marek Szolc (Fundacja ClientEarth). Opiekę merytoryczną nad drużyną sprawował również dr Rafał Morek (Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego WPiA UW, K&L Gates).
Konkurs FDI to największy i najbardziej prestiżowy konkurs z zakresu arbitrażu inwestycyjnego na świecie. Ogółem w konkursie bierze udział ok. 100 drużyn. Uniwersytet Warszawski praktycznie co roku zajmuje w konkursie wysoko notowane miejsca. Tegoroczny finał konkursu odbył się na Uniwersytecie w Buenos Aires w Argentynie.
Udział w konkursie możliwy był dzięki: rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego, dziekanowi WPiA UW, Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego, Sądowi Arbitrażowemu przy KIG oraz kancelariom: CMS, Linklaters, Radwan-Röhrenschef, Clifford Chance, Wolf Theiss, Deloitte Legal oraz K&L Gates.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów