"Rząd przez ostatnie lata wprowadził wiele zmian w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa wyższego. Niektóre z nich już z powodzeniem działają, niektóre stopniowo wchodzą w życie. Jesteśmy też świadomi tego, że szkolnictwo wyższe staje przed kolejnymi wyzwaniami i trzeba odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących jego przyszłości." - czytamy na stronie MNiSW.

Jak informuje resort nauki w ostatnich miesiącach powstało kilka dokumentów i programów dotyczących postulowanych kierunków zmian w szkolnictwie wyższym. Tu można się zapoznać z niektórymi z nich:

Wspólnym założeniem tych dokumentów jest to, że edukacja i nauka są kluczem do rozwoju Polski i polskiego społeczeństwo. Sposobów do osiągnięcia najważniejszych celów jest wiele. Dlatego MNiSW chce spotkać się, by wymienić poglądy i stanowiska, a przede wszystkim porozmawiać o przyszłości szkolnictwa wyższego.

Informację o spotkaniu rozesłano do rektorów i dyrektorów instytutów naukowych, a także przedstawicieli gremiów i ciał doradczych oraz autorów propozycji programowych, a także reprezentacji studentów i doktorantów. Debata jest otwarta i można się na nią rejestrować do 17 czerwca (albo do wyczerpania się miejsc na sali).

Przewidywana jest transmisja online.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj>>>>