Studiami pierwszego stopnia są studia, które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego, określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

 
Zwolnienie z obowiązku tych ubezpieczeń nie ma zastosowania do pozostałych studentów (np. jednolitych studiów magisterskich), którzy pobierają stypendia w ramach projektów lub programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z tytułu odbywania szkoleń, staży czy praktyk studenckich i zawodowych. Za te osoby należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.
 
Źródło: www.zus.pl, stan z 29.09.2017 r.