Kierunki zamawiane to rządowy program, który ma zachęcić młodych ludzi do studiów w dziedzinach ważnych dla gospodarki. Są to przeważnie studia techniczne, przyrodnicze oraz matematyczne. W tej chwili na liście ustalonej przez Ministerstwo Nauki jest kilkanaście kierunków zamawianych, m.in. budownictwo, chemia, energetyka. W tym roku resort dopisał do niej jeszcze inżynierię chemiczną i procesową oraz technologię chemiczną. Nauka na tych kierunkach jest dofinansowana ze środków unijnych. Dlatego studenci mogą liczyć na duże udogodnienia.
– Na konkurs w sprawie dofinansowania kierunków zamawianych wpłynęły 294 wnioski na łączną kwotę 846 mln zł, tymczasem dysponujemy w tym roku kwotą 200 mln na ten program. Wnioski uczelni podlegają teraz ocenie – informuje Marta Jurek z Ministerstwa Nauki. Nowa lista uczelni, które będą mogły przyjmować na kierunki zamawiane, będzie znana na początku czerwca.

Źródło: Życie Warszawy 11.05.2012.