1 Postępowanie cywilne. Kazusy.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2016.
Postępowanie cywilne. Kazusy to publikacja, która zawiera opisy przykładowych stanów faktycznych oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu postępowania cywilnego (z uwzględnieniem sposobu konstruowania apelacji), pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich.

 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami.
Autorzy: Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński.
Rok wydania: 2016.
Publikacja jest kompleksowym zbiorem kazusów z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i prawa karnego skarbowego z obszernymi odpowiedziami. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Przewodnik po prawie karnym. Tablice, orzecznictwo, kazusy.
Autorzy: Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Elżbieta Zatyka.
Rok wydania: 2016.
Podręcznik zawiera materiał do części ogólnej prawa karnego materialnego, a nowoczesny sposób prezentacji wiedzy - w postaci m.in. tabel i schematów - ułatwia usystematyzowanie informacji i skuteczne przygotowanie się do egzaminu. Został on napisany przez autorów z wieloletnim doświadczeniem akademickim i na jego ostateczny kształt wpłynęły sugestie studentów zgłaszane podczas ćwiczeń i wykładów. Książka uczy argumentacji prawniczej i uzasadniania swojego stanowiska z wykorzystaniem obowiązującego stanu prawnego oraz orzecznictwa sądowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2013.
Pytania do kazusów wypunktowują najistotniejsze problemy. Odpowiedzi nie tylko utrwalają podstawową wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego, lecz także pokazują, jak poprawnie wnioskować z norm prawnych.

Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy
Praca zbiorowa
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Kodeks spółek handlowych. Kazusy.
Autor: Dorota Bugajna-Sporczyk.
Rok wydania: 2014.
Podręcznik do ćwiczeń praktycznych z umiejętności stosowania przepisów prawa - Kodeks spółek handlowych. Kazusy - zawiera przykłady sytuacji występujących na tle prawa handlowego - w dużej części takich, z którymi Autorka spotkała się, orzekając w sprawach rejestrowych. Kazusy te wiążą się z zasadami odpowiedzialności za zobowiązania spółek, sposobem zawierania umów przez spółki, możliwościami wyegzekwowania od spółek ich obowiązków informacyjnych czy podjęcia bądź wznowienia działalności przez niedziałające faktycznie spółki. 

Fragment publikacji (.pdf)