1. Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji.
Autorzy: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.
Rok wydania: 2015.
Obecne, czwarte wydanie podręcznika ukazuje prawo i instytucje Unii Europejskiej w świetle pięcioletniej już praktyki stosowania Traktatu z Lizbony oraz nowych wyzwań, zwłaszcza gospodarczo-finansowych, które pojawiły się w ostatnich latach. Uwzględnia ono zmiany instytucjonalne wynikające m.in. z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej, a także z wyborów do Parlamentu Europejskiego i powołania nowej Komisji w 2014 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Wstęp do prawoznawstwa. Podręcznik.
Autorzy: Józef Nowacki, Zygmunt Tobor.
Rok wydania: 2015.
W książce zostały omówione podstawowe pojęcia takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny i skutek prawny. Scharakteryzowane zostały: obowiązek prawny, uprawnienia i kompetencje, stosunek prawny oraz sankcje prawne i nieważność czynności prawnej. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podręcznik.
Autorzy: Kamil Antonów, Krzysztof Wojciech Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Dominika Dorre-Kolasa, Zbigniew Góral, Krzysztof Walczak, Mirosław Włodarczyk.
Rok wydania: 2015.
Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa podstawowych dla stosunków przemysłowych. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. 

4. Postępowanie cywilne. Kazusy.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2014.
Postępowanie cywilne. Kazusy to publikacja, która zawiera opisy przykładowych stanów faktycznych oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu postępowania cywilnego (z uwzględnieniem sposobu konstruowania apelacji), pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy.
Autorzy: Teresa Mróz, Agata Zając.
Rok wydania: 2014.
Podręcznik przedstawia przykładowe stany faktyczne z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej i prawa rzeczowego. Kazusy obejmują problematykę zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych, składania oświadczeń woli oraz ważności i skuteczności czynności prawnych, działania pełnomocnika, przedawnienia roszczeń, a także kwestie dotyczące ochrony własności i posiadania, nabycia i utraty praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, służebności i zastawu. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł