1 Prawo cywilne. Kazusy z rozwiązaniami.
Autorzy: Fryderyk Zoll (redaktor naukowy), Barbara Jelonek-Jarco (redaktor naukowy), Julita Zawadzka (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2017.
Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Postępowanie cywilne. Kazusy.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2016.
Postępowanie cywilne. Kazusy to publikacja, która zawiera opisy przykładowych stanów faktycznych oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu postępowania cywilnego (z uwzględnieniem sposobu konstruowania apelacji), pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami.
Autorzy: Roman Hauser (redaktor naukowy), Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas (redaktor naukowy), Jan Olszanowski.
Rok wydania: 2017.
Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy.
Autorzy: Agata Zając, Teresa Mróz.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów.
Autorzy: Joanna Mierzwińska-Lorencka, Hanna Kuczyńska.
Rok wydania: 2017.
Przedstawione stany faktyczne, opisane przystępnym i ciekawym językiem, zawierają rozwiązania, które znajdują oparcie w bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz organów międzynarodowych, a także w opiniach doktryny. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów
Joanna Mierzwińska-Lorencka, Hanna Kuczyńska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł