1 Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami.
Autorzy: Magdalena Błaszyk, Katarzyna Dudka (red. naukowy), Magdalena Mościcka-Podstawka, Hanna Paluszkiewicz (red. naukowy), Rafał Skowron, Olaf Włodkowski.
Rok wydania: 2017.
Każdy kazus jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów.
Autor: Michał Błoński.
Rok wydania: 2017.
Publikacja jest przeznaczona dla aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Będzie pomocna również studentom w przygotowaniu się do egzaminu na aplikację. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawo karne procesowe. Kazusy dla aplikantów.
Autorzy: Hanna Kuczyńska, Joanna Mierzwińska-Lorencka.
Rok wydania: 2017.
W kazusach - zarówno tych stworzonych na przykładach z rzeczywistych spraw, z którymi Autorki spotkały się w pracy zawodowej, jak i przygotowanych specjalnie na potrzeby publikacji - wykorzystano zagadnienia ze wszystkich działów kodeksu postępowania karnego, w tym rzadko spotykanych, np. dotyczących przepisów ogólnych, kosztów procesu, czy problematyki współpracy międzynarodowej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów.
Autorzy: Anna Gerecka-Żołyńska (red. naukowy), Piotr Karlik (red. naukowy).
Rok wydania: 2017.
Publikacja stanowi praktyczny niezbędnik dla osób przygotowujących się do egzaminu z postępowania karnego lub innych egzaminów zawodowych. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dynamika procesu karnego. Podręcznik do konwersatoriów
Anna Gerecka-Żołyńska (red. naukowy), Piotr Karlik (red. naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
 

5. Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji.
Autorzy: Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska.
Rok wydania: 2015.
Obecne, czwarte wydanie podręcznika ukazuje prawo i instytucje Unii Europejskiej w świetle pięcioletniej już praktyki stosowania Traktatu z Lizbony oraz nowych wyzwań, zwłaszcza gospodarczo-finansowych, które pojawiły się w ostatnich latach. Uwzględnia ono zmiany instytucjonalne wynikające m.in. z przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej, a także z wyborów do Parlamentu Europejskiego i powołania nowej Komisji w 2014 r. 

Fragment publikacji (.pdf)