Jak pisze "Rzeczpospolita", firmy, które zdecydują się na zatrudnienie w 2016 i 2017 r. bezrobotnego do 30. roku życia, będą mogły liczyć na dofinansowanie jego wynagrodzenia przez urząd pracy w wysokości minimalnego wynagrodzenia razem ze składkami na
– Na ostatnim posiedzeniu 14 września 2015 r. udało się uzyskać pozytywne stanowisko rządu, a minister finansów zagwarantował finansowanie ustawy, która pozwoli w przyszłym roku stworzyć 30 tys. takich etatów – mówi Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej. Więcej>>> 

Polecamy:  II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>