Stuprocentowe poręczenia dla najuboższych studentów i możliwość zawieszenia spłaty kredytu w przypadku trudności finansowych - prof. Barbara Kudrycka przedstawiła nowy, korzystniejszy system kredytów studenckich.

– Dzięki nowym zasadom przyznawania kredytów studenckich, szansę na takie wsparcie w trakcie nauki zyska najuboższa młodzież, która do tej pory nie była w stanie przedstawić komercyjnym bankom wystarczającego zabezpieczenia kredytu – podkreślała podczas poniedziałkowego śniadania prasowego prof. Kudrycka. Dzięki umowie z BGK, stuprocentowe poręczenie kredytów studenckich przysługiwać będzie studentom, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 600 zł.

Nowe uregulowania znoszą też uciążliwe dla studentów oraz banków wymogi dokumentowania wpisu na kolejny rok studiów – wystarczającym potwierdzeniem statusu studenta będzie legitymacja studencka lub doktorancka. Dzięki zmianom prawnym kredyt będzie nie tylko łatwiej uzyskać, ale i spłacić. Rata spłaty kredytu nie będzie mogła przekraczać 20 proc. dochodów absolwenta uczelni, a w razie utraty pracy czy trudnej sytuacji życiowej możliwe będzie zawieszenie spłaty na rok.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Witold Jurek podkreślił, że korzystne dla studentów zmiany w systemie kredytowym udało się wypracować dzięki ogromnemu zaangażowaniu samych studentów; Parlament Studentów RP uczestniczył we wszystkich etapach prac nad nowym systemem.

Źródło: www.nauka.gov.pl

 

]]>