w 2016 r. odbył się ostatni nabór na aplikację ogólną, a do 2020 r. zostanie utrzymany dotychczasowy system szkolenia na aplikacjach sędziowskiej i prokuratorskiej . Do aplikantów, którzy rozpoczną szkolenie w latach 2016–2018, nie znajdą zatem zastosowania przepisy przewidujące zatrudnianie aplikantów aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej odpowiednio – w sądach powszechnych oraz jednostkach organizacyjnych prokuratury szczebla okręgowego. Aplikacje te nadal będą trwały 30 miesięcy i będą prowadzone w trybie cyklicznych zjazdów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jak praktyk w sądach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Lista aplikantów KSSiP>>