– Dziękujemy rzcznikowi za całoroczną współpracę, uznanie i okazane wsparcie – mówiły przedstawicielki Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland – Laura Straś i Alicja Okrucińska podczas spotkania z dr. Adamem Bodnarem. W imieniu organizacji przekazały rzecznikowi pamiątkową statuetkę.
Wizyta przedstawicielek ELSA Poland była okazją do przedstawienia najważniejszych działań podejmowanych dotychczas przez stowarzyszenie. Jednym z celów organizacji jest m.in. wspieranie systemu edukacji prawnej i podwyższanie kwalifikacji studentów prawa. Rzecznik opowiedział m.in. o działającym w Biurze RPO programie praktyk studenckich. Dyskutowano również o promowaniu postaw obywatelskich i budowaniu poczucia odpowiedzialności społecznej, szczególnie wśród młodych prawników.
- Musicie uruchomić wyobraźnię i zaproponować włączenie się do wielkiej debaty o przyszłości demokracji w naszym kraju – podkreślał dr Bodnar.