Porozumienie określa obszary i zasady współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie przedsięwzięć naukowo-badawczych i dydaktycznych. Podejmowane wspólnie działania obejmować będą m.in.: organizację wykładów, konferencji, udział we wspólnych projektach naukowych, badawczych, organizację praktyk zawodowych lub studenckich, organizację studiów podyplomowych, budowę programów nauczania, opracowywanie wydawnictw naukowych, wymianę materiałów dydaktycznych.