Spośród absolwentów uczelni wyższych w 2013 r. najwięcej zarabiały osoby z dyplomem Szkoły Głównej Handlowej. Dotyczy to wszystkich absolwentów, nie tylko tych 
o stażu pracy nieprzekraczającym roku. 

Zobacz: Pokolenie Y chce więcej niż średnia krajowa>>>

Mediana wynagrodzeń brutto absolwentów SGH o stażu pracy krótszym niż rok wyniosła 4200 zł brutto. Nieco niższe pensje otrzymywali absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – połowa z nich zarabiała powyżej 3725 zł. Na trzecim miejscu w rankingu uczelni uplasowały się ex aequo Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski. W 2013 r. zarobki połowy ich absolwentów o stażu pracy krótszym niż rok wynosiły 3500 zł.
 
 
Podobnie jak w rankingu dotyczącym wynagrodzeń absolwentów dopiero stawiających pierwsze kroki na rynku pracy tak i w rankingu płac absolwentów ogółem na pierwszym miejscu uplasowała się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Mediana pensji osób, które ukończyły tę uczelnię w 2013 r., wyniosła 8045 zł. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się dwie uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska i Politechnika Gdańska. Mediany wynagrodzeń ich absolwentów wyniosły odpowiednio: 7100 zł i 6300 zł.
Źródło: Rzeczpospolita