Konkurs ogłaszany jest na podstawie porozumienia ramowego o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badań FIAT (Centro Ricerche Fiat) i Politechniką Warszawską.

Za najlepszą pracę doktorską nagrodzono trzy osoby. Justynę Ostrowską z Wydziału Chemicznego doceniono za pracę „Związki boru jako modyfikatory elektrolitów polimerowych”. Anna Borowska-Centkowska z Wydziału Fizyki otrzymała nagrodę za pracę „Struktura krystaliczna i właściwości elektryczne związków układu Bi2O3-WO3-La2O3”. Trzecią laureatką została Joanna Agnieszka Kozłowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej, za pracę „Otrzymywanie i właściwości cieczy magnetoreologicznych pod kątem ich zastosowań w pancerzach ochronnych”.

Przeczytaj także: Niepełnosprawność nie pozbawia szansy na sukces

Również troje laureatów doceniono w konkursie na najlepsze prace magisterskie. Tomasz Trzeciak z Wydziału Chemicznego otrzymał nagrodę za pracę „Otrzymanie i zbadanie właściwości pionierskiej litowej soli heterocyklicznej pochodnej imidazolu”. Drugim z nagrodzonych został Rafał Pyszczek z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, autor pracy "Badania numeryczne spalania w silniku Diesla z wykorzystaniem standardowego modelu spalania i szczegółowego mechanizmu reakcji”. Patrycja Wierzba z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej została uhonorowana za pracę „Odwadnianie paliw z wykorzystaniem filtrów koalescencyjnych”. 

Źródło: PAP