W konkursie Opus naukowcy otrzymują finansowanie, które można przeznaczyć na stworzenie zespołu oraz zakup aparatury potrzebnej do prowadzenia badań. W 12. edycji konkursu zgłoszono 1786 projektów z całej Polski. 409 z nich zakwalifikowano do finansowania. Naukowcy z UW zdobyli 45 grantów o wartości ponad 25,8 mln zł.
Konkurs Preludium przeznaczony jest dla początkujących naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora. W ostatniej edycji NCN wyróżniło projekty 25 badaczy z Uniwersytetu o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 372 spośród 1171 złożonych projektów.